Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenAlkmaar

HuurwoningenAlkmaar is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenAlkmaar, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenAlkmaar zijn verbonden. HuurwoningenAlkmaar is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenAlkmaar beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenAlkmaar is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenAlkmaar worden aangeboden. HuurwoningenAlkmaar garandeert niet dat de op HuurwoningenAlkmaar aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenAlkmaar garandeert ook niet dat de op HuurwoningenAlkmaar aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenAlkmaar garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenAlkmaar hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenAlkmaar is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenAlkmaar. U vrijwaart HuurwoningenAlkmaar voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenAlkmaar.